Vår Köksträdgård

Vår köksträdgård kommer att fungera som en förlängning av vårt hållbarhetsarbete, där vi strävar mot ett cirkulärt system. Det material vi komposterar kommer att omvandlas till näring för att sedan användas i vår trädgård. Trädgården kommer att förse oss med både bär och grönsaker till våra gäster, samtidigt som den kommer att bidra med blommor för dekoration i matsalen och runt om på hotellet. Genom att skapa en trädgård som både återspeglar vårt hotell och den historiska trädgården från 1700-talet kommer vi att bevara dess karaktär och samtidigt främja vårt hållbarhetsengagemang.